Štěpánek Reklama

Úvod

Co nabízíme

Tisk UV LED technologií tisku v rozlišení 1800 x 1800 dpi,
včetně možnosti tisku bílé a laku

Tisk bílým inkoustem

Bílá barva je nanášena dvojím tiskem a tím je zaručena nádherná čistá bílá i na černém podkladu. Tisková bílá je nanášena buď formou předtisku, nebo podtisku. Při použití podtisku bílým inkoustem na bílý materiál (deska, samolepa) bílý inkoust podstatně zlepšuje podání barev, které zůstávají jasné a živé. Na transparentních materiálech je postup stejný, při použití bílého inkoustu zůstavají barvy stejně zářivé jako na tmavém podkladu. Předtisk se používá při tisku samolep, které budou použity pro lepení na sklo zevnitř, kdy je nutné použít pouze bílou barvu, např. pod fotografii.

Tisk proměnlivé velikosti tiskového bodu

Tiskárna využívá technologii variabilní velikosti tiskového bodu, což spolu s rozlišením 1800 x 1800 dpi poskytuje excelentní tiskové výstupy ve fotografické kvalitě, a to i ve světlých tónech, a úspěšně eliminuje viditelnost rastrování, resp. viditelnost tiskových bodů. Tiskárna je schopna měnit velikost kapičky inkoustu ve třech úrovních, přičemž nejmenší je 4 pl. (4x 10-12).

Tisk lenticulární grafiky

Při rozlišení 1800 x 1800 dpi a velikosti kapky inkoustu od 4 pl je umožněn tisk lenticulární grafiky. Pro tento účel je možné bez nejmenších problémů využít 3D čočky o hustotě 100 lpi. U jiných tiskáren to není možné, protože pokud je tiskový bod větší než šířka čočky, dochází ke ztrátě 3D efektu.

Výroba leptané grafiky

Díky skvělé odolnosti UV inkoustů vůči chemikáliím používáme tiskárnu pro výrobu leptů (maska je vytvořena UV tiskem, nekryté části jsou vystaveny působení chemikálie, po odleptání je maska odstraněna).

Tisk na nerovný povrch, výška cca 2 mm, tisk ve fotografické kvalitě

Díky své konstrukci je tiskárna schopna potiskovat nejen ploché předměty (desky, sklo atd.), ale také předměty obsahující nerovnosti nebo reliéfy, to znamená tisknout i tam, kam se sítotisk nebo tampoprint nedostane. Díky vysoké přesnosti jsme schopni tisknout ve více vrstvách a tvořit reliéfy využitelné např. pro slepecké písmo.

Tisk na speciální materiály, jako je chrom, nerez apod.

Máme možnost ošetřit přesně požadovanou oblast tisku a tím docílit pevnost na problematickém povrchu materiálu.

Příklady variability použití dokončovacích prací tisku bílé s fotografickým obrazem

ID karty, membránové klávesnice, ovládací panely, nejrůznější hliníkové štítky, informační systémy, poutače, dárkové předměty, obaly na dárky, fotoalba, notebooky, kancelářské potřeby, magnety, dřevěné hračky, hry, puzzle, apod.


Grafický design, Jednotný vizuální styl, Logotyp

Grafický design

Grafický design, kategorie tzv. užité grafiky, je termín zaváděný od 60. let minulého století. Je to nejširší oblast výtvarného umění, oblast, se kterou se setkáváme denně, at’ chceme, či nechceme. Jeho tvorba má mimo jiné i důležitost v utváření obecného vkusu a estetiky. Vytvářet design znamená více než pouze jednoduše sestavovat, formovat nebo upravovat. Když navrhujeme, dodáváme své práci jakousi hodnotu a význam, prostřednictvím designu vysvětlujeme, zjednodušujeme, objasňujeme, přesvědčujeme, tvoříme, něco zdůrazňujeme, někoho ctíme, vyzdvihujeme a snad se i bavíme ...

Skupiny grafického designu, které připravujeme:
reklamní grafika - loga, jednotný vizuální styl, brozury, inzeráty, označení
digitální tisky - velkoplošný digitální tisk, produkční digitální tisk...
informační grafika - informační systémy, označení hotelů, piktogramy, plány
provozní grafika - samolepky, štítky na stroje, ovladače na přístroje
drobná grafika - pozvánky, dopisní papíry, novoročenky, svatební oznámení

Redakční, televizní a obalovou grafiku nezpracováváme.

Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl, corporate identity, house style, firemnyj stilj, Firmenerscheinungsbild, to jsou jen různé názvy pro ucelený systém vizuální prezentace firmy na veřejnosti vůči obchodním partnerům i vlastním zaměstnancům. Pokud je vizuální styl jednotný a koordinovaný a pokud je důsledně, cílevědomě a koncepčně uplatňován, pak významně přispívá k utváření dobrého jména firmy. Firma má ale svůj image vždy - ať o něj usiluje, nebo ne. Dobrou pověst vytvářejí zboží a služby, někdy přispívá i tradice, ale to vše v konkurenci nemusí stačit.

Značka

V prvních letech 21. století se zdálo, že všechno musí mít logo, nejen obchodní organizace, ale i události jako kampaně, politické strany, neziskové organizace, školy, kluby a dokonce i jednotlivci. S tím, jak se prosazovala tvorba značek, možnosti běžných způsobů řešení se vyčerpala a všude začalo být plno nesmyslných abstrakcí. V současnosti se v honbě za originalitou nejen posunuly, ale i překročily hranice původních zvyklostí a tou byla jednoduchost.

Zdá se, že společnost je mediálně přesycená, přesto se na vizuální dojmy orientuje nikoli méně, ale spíše stále častěji. Značka zůstává základním kamenem vizuálního stylu, jediným okamžikem oslovuje a promlouvá místo dlouhých textů. Vhodné vizuální vyjádření firemního stylu (počínaje logem) dnes nabývá mnohem větší důležitosti než kdy dříve, protože pomáhá zákazníkům vybrat si uprostřed vzrůstajicího vizuálního chaosu tu značku, kterou mají rádi a která jim dává ujištění, že si vybrali správně.

Dobrá značka rozhoduje a spolupůsobí na kvalitu dalších vizuálních forem a prostředků. Naproti tomu špatnou značku doplňující grafika na žádném z uvedených prostředků nepovýší. Šetřit na profesionálním návrhu se nevyplácí a zavedení špatné značky je stejně drahé jako zavádění značky dobré.