Štěpánek Reklama

Úvod

O nás

Specializujeme se na typografický design

Typografie je jedním z nejvýznamnějších prvků, které tvoří charakter a emoční vlastnosti grafického designu. Písmena, jak poznamenal typograf Eric Gill, jsou věci, nikoli obrazy věcí. Pokud jsou jednotlivé znaky uspořádané určitým způsobem, představují zvuk mluveného jazyka a vizuálně vyjadřují myšlenky a druhá osoba je chápe způsobem, který byl zamýšlen. Písmo se používá k objasnění poselství a jeho přeměně v citové zážitky. Cílem je vzít konkrétní poselství a zviditelnit ho tak, aby byl výsledek dobře uspořádaný, vyvolával živé představy a snadno se zapamatoval.

Ke zvýšení výlučnosti písma používáme nejmodernější tiskové stroje, které posouvají rozdíl mezi běžným a výjimečným dokumentem, a proto považujeme závěrečnou realizaci za neoddělitelnou součást celého procesu se záměrem vnímat výsledek i dotykem, ne pouze číst. Práce jsou navrhovány tak, aby vyvolávaly určitou odezvu, emotivní zážitek a působily pokud možno ušlechtile. Zvolená kombinace typografického designu a špičkové dokončovací tiskové technologie na tom má zásadní podíl.

Dokončovací technologie jsou základem naší činnosti

Používáme nejmodernější digitální technologie v tiskové kvalitě 1800 x 1800 dpi s možností tisku bílé barvy a laku na nestandardní materiály. Možnost proměnlivé velikosti tiskového bodu umožňuje velice přesný a excelentní fotografický tisk a to i na trojrozměrné předměty s tloušťkou materiálu do 150 mm (plasty, dřevo, kov, polyester, keramické dlaždice, sklo apod.).

Další specializací je příprava a zpracování nestandardních projektů

Snažíme se přijímat myšlenky a nápady a dávat jim viditelnou podobu tak, aby jim ostatní porozuměli. Používat obraznost, symboly, písmo, barvy, materiály a tím vyjádřit myšlenky, které chceme svému okolí zprostředkovat. Pokud možno určitým jednotným sdělením. U složitějších projektů se někdy podaří vytvářet i příběhy, aby základním myšlenkám nechybělo to “něco”, co někdy chybí a čím se ze sdělení poselství mnohdy vytváří jen prázdná skořápka, i když třeba krásná.

Zpracování válečné problematiky - prusko-rakouská válka r. 1866,
československé opevnění z let 1935 - 38 apod.

Jedna z posledních prací - brožura “Po stopách války 1866 na Trutnovsku”- byla vytvořena ve třech jazykových mutacích a získala Zvláštní cenu na Polabském knižním veletrhu 2014. Podle písemné informace zástupce Městského úřadu Trutnov Ing. Güntera Fiedlera naprostá většina zájemců o vojenskou historii nebo o historii války roku 1866 čerpala z brožury informace, které dosud neznala. V této souvislosti si dovolujeme z dopisu citovat: “Velice pozitivní informace si brožura získala grafickým zpracováním textu, fotografií, kreseb, plánků, které jsou vkusné, poutavé, neotřelé, odpovídají významu bitvy, zkrátka vynikající. Uznání získala rovněž v odborných kruzích v ČR, Německu, Rakousku a ve Velké Británii. Brožura byla také poskytnuta k trvalé archivaci Národní knihovně ČR a dalším institucím v ČR a Německé národní knihovně v Lipsku.”

Působíme od roku 1990